DHTML Menu, (c)2004 Apycom

DIENSTVERLENINGS DOCUMENT

Caron Risicobeheer†2014

Inleiding

U oriŽnteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening.Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. Onze dienstverlening kan bestaan uit enkel advies. Maar ook kunnen wij u ondersteunen in de contacten met de financiŽle instelling bij wie u de geldlening aanvraagt.

In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij in het algemeen onze werkzaamheden uitvoeren. Uiteraard kan deze werkwijze worden aangepast indien u specifieke wensen heeft.

Onze dienstverlening samengevat in vijf stappen

U heeft een grote keuze uit hypothecaire geldleningen. Elke vorm heeft bepaalde voor- en nadelen. Voor u is het zeer belangrijk dat u die vorm kiest die nu maar ook in de toekomst past bij uw specifieke situatie.Het is belangrijk dat u beseft dat een aanzienlijk deel van uw besteedbaar inkomen zal wor-den besteed aan deze hypo-thecaire geldlening. Maar ook dat het hier gaat om een overeenkomst die soms voor tientallen jaren wordt aangegaan.


Onze taak is u te helpen die hypotheekvorm te kiezen die goed aansluit bij uw individuele situatie. Om u daarin te kunnen adviseren, volgen wij standaard een procedure die bestaat uit vijf stappen:

Stap 1, inventariseren

Wij beginnen ons advies met uitgebreid uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarbij bespreken wij bijvoorbeeld uw wensen ten aanzien van de hypotheek en uw financiŽle situatie. Maar ook gaan wij in dit gedeelte van het adviesgesprek aan de hand van een door u ingevuld klantprofiel na waar uw pri-oriteiten liggen indien bepaalde keuzen rondom deze geldlening moet worden gemaakt.

Stap 2, analyseren

Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie nu en in de toekomst gaan wij deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maken wij een eerste selectie van moge-lijke vormen van hypothecaire geldleningen die passen bij uw situatie. In deze fase lichten wij de ver-schillende mogelijkheden toe en geven aan wat naar ons oordeel de vooren nadelen van de mogelijkhe-den zijn.


Stap 3, advies

Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies geven wij exact aan welke hypotheekvorm, bij welke instelling en tegen welke condities naar ons oor-deel goed past bij uw wensen en mogelijkheden.

Stap 4, bemiddeling

Indien u dat wenst kunnen wij namens u alle contacten met de financiŽle instelling verzorgen. Dit met het doel dat de door ons geadviseerde constructie op correcte wijze ook door de bank of verzekerings-maatschappij wordt uitgevoerd.

Stap 5, nazorg

Indien u dat wenst kunnen wij, nadat de hypothecaire geldlening is afgesloten, u blijven ondersteunen. U kunt met al uw vragen over uw hypotheek bij ons terecht. Maar ook zullen wij periodiek controleren of de hypotheek blijft passen bij uw situatie.Deze situatie kan immers in de loop der tijden anders worden dan wij thans kunnen voorzien.

Tijdbesteding

Om u goed te kunnen adviseren,moeten wij de nodige tijd investeren. De exacte hoeveelheid tijd hangt sterk af van uw persoonlijke situatie maar ook van de hypotheekvorm die u uiteindelijk kiest.

Wij hebben voor u een voorbeeld gemaakt waaruit deze verschillen blijken.Hieronder ziet u een tabel. In deze tabel hebben wij per hypotheekvorm aangegeven wat de gemiddelde tijdbesteding is die wij bij een hypotheek van Ä 250.000 besteden.

Tevens treft u aan wat gemiddeld de beloning is die wij voor deze werkzaamheden ontvangen. Voor de volledigheid is ook nog een voorbeeld voor het afsluiten van een gefaciliteerd spaarproduct weergegeven.

Hypotheekvorm

Tijdbesteding

Minimale inkomsten

Maximale inkomsten

Aflossingsvrije

Hypotheek

10 tot 15 uur

Ä 1.500

Ä 2.000

Spaarhypotheek

15 tot 23 uur

Ä 3.000

Ä 3.500

Beleggings-

Hypotheek

15 tot 23 uur

Ä 3.000

Ä 4.000

Fiscaal gefaciliteerd

Spaarproduct

Met verz.kap

Van Ä 100.000,-

20 tot 25 uur

Ä 2.000

Ä 2.750

Beloning

Indien naar aanleiding van onze dienstverlening een hypotheekovereenkomst tot stand komt tussen u en enige financiŽle instelling bestaan er de volgende mogelijkheden;

1)††††† U krijgt een provisieloze aanbieding ; wij berekenen voor onze werkzaamheden alleen het uurtarief van Ä 75,00 voor† hypotheek geralateerde adviezen.

2)†††††Wij ontvangen wij van de betreffende financiŽle instelling voor onze dienstverlening een provisie welke wij verrekenen met onze declaratie voor de verrichte werkzaamheden. Deze provisie is verdisconteerd in de premie die door de financiŽle instelling aan u in rekening wordt gebracht. U krijgt voorafgaand in het eerste gesprek een indicatie van onze provisie-inkomsten. Bij het afsluiten van de hypotheek krijgt u nog eens exact inzage in de hoogte van deze provisie.

Download hier het Word document