DHTML Menu, (c)2004 Apycom


DIENSTENWIJZER

Wet op het financieel toezicht

Informatie over onze dienstverlening
Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres
Onze gegevens luiden:

Caron Risicobeheer
Rupsklaver 28

3069 DC Rotterdam 

tel.  010-4511997
fax. 010-2280058 
0653311452

www.caronrisicobeheer.nl
e-mail: info@caronrisicobeheer.nl
voor spoedeisende zaken

Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer:
12011310

Aard van dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

  • Alle schadeverzekeringen
  • Alle levensverzekeringen (lijfrente, spaar- en risico)
  • In onze advisering betrekken wij alleen na uitdrukkelijke schriftelijke
    bevestiging door ons kantoor, in voorkomende situaties de mogelijkheid
    van Lijfrentespaarrekening, en Lijfrentebelegging recht.

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.
Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
Ons aansluitnummer: 300.007547.

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekerings-maatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze van beloning
Over de kosten van onze werkzaamheden i.s.m. complexe producten wordt u vooraf geïnformeerd.
Wij kunnen u hiervoor een vast tarief of een urendeclaratie in rekening brengen. Voor particuliere schade gerelateerde producten geven wij onze beloning op verzoek op.

Aansprakelijkheid
Ons kantoor heeft een adequate aansprakelijkheidsverzekering o.b.v. richtlijnen van de AFM.

Versie datum : 01-01-2014